O RAJDZIE

orajdzie0.img Jak w każdej imprezie na orientację chodzi o to aby przy pomocy otrzymanej na starcie mapy dotrzeć do zaznaczonych na niej punktów.

Na starcie otrzymacie mapę, gdzie oznaczone będzie przy pomocy czerwonego trójkąta z opisanym na nim czerwonym okręgiem miejsce startu, które jest jednocześnie miejscem mety. Tak zwane Punkty Kontrolne, które należy odnaleźć w terenie oznaczone są na mapie czerwonymi okręgami. Środek okręgu wskaże dokładnie umiejscowienie punktu. W terenie będzie on oznakowany wiszącym biało-pomarańczowym lampionem. Dla ułatwienia otrzymacie tzw. opisy punktów wskazujące jaki punkt w terenie trzeba szukać np. róg grodzenia lub skraj bagienka itp. Przy lampionach, które znajdziecie w terenie będą przymocowane perforatory, którymi potwierdzicie na karcie startowej obecność na punkcie (w kratce odpowiadającej numerowi punktu z mapy „dziurkujemy” kod).

Trasę każdy pokonuje według własnego pomysłu, zarówno kolejność znajdywania punktów jak i wybór dróg ( i bezdroży) należy do Ciebie. orajdzie0.img Nie ma obowiązku zaliczenia wszystkich punktów, być może poszukiwanie któregoś z nich zajmie ci trochę więcej czasu i zwiedzisz dokładnie okolicę :) . Ważne by na metę dotrzeć we wskazanym przez nas limicie czasu. W razie problemów na mapie będzie informacja o telefonach kontaktowych.